Jméno
Telefon
Příjmení
Email
Datum narození
Město
Zaměstnání
Ulice
Výška
Číslo popisné
Váha
Číslo orientační
Znalost jazyků
PSČ
Koníčky, zájmy, záliby
O sobě


Přílohy - Fotografie (u příloh přesahující celkem 5MB mohou nastat problémy s doručením)


Muž roku: GDPR SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮDĚKUJEME, že souhlasíte, aby David Novotný, ičo: 66302129 zpracovával a využíval následující informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejích marketingových materiálů, reklam, pozvánek na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické a písemné komunikace, vše v též v souvislosti se soutěží a) Muž roku, webového portálu www.muzroku.cz, v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek, záznamů z akcí, videozáznamů, focení pro reklamní účely a klienty, kteří jsou součástí akce Muž roku. Tento souhlas uděluji na dobu dvaceti let od udělení tohoto souhlasu. Elektronickou adresu – email, jméno a příjmení, korespondenční adresu, telefon, rok narození, fotografií ze všech společenských akcí, pořádaných David Novotný. Videozáznamů z akcí konaných pořadatelem David Novotný, které budou umístěny na facebooku, www.youtube.com či webových stránkách výše uvedených projektů či k reklamě reklamních partnerů Muže roku. Souhlas s poskytování osobních údajů. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
ZAŠKRTNĚTE - SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a PODMÍKAMI VÝŠE